úvodní » O NÁS » Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Organizační pokyny

Účast na vzdělávací akci lze objednat prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou je možné libovolně kopírovat. Odesláním závazné přihlášky je zároveň vyjádřen souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na závazné přihlášce byly čitelné! Závazné přihlášky k účasti na vzdělávací akci s originálními podpisy je možné zaslat poštou, faxem, mailem nebo případně osobně předat pracovníkům Domu techniky Plzeň.

Prezence, úhrada a vyúčtování vzdělávací akce

Prezence účastníků vzdělávací akce začíná 30 minut před zahájením. Čas ukončení vzdělávací akce je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během vzdělávací akce.

Platební podmínky

Kurzovné v celkové výši uhraďte bankovním převodem nejpozději do 7 dnů před zahájením vzdělávací akce na bankovní účet Domu techniky Plzeň u KB Plzeň-město č.ú. 71209311/0100, variabilní symbol je uveden u každé akce. Daňový doklad bude vydán u prezence nebo následně zaslán poštou. V ceně kurzu není zahrnuto ubytování a stravování účastníků kurzu. V případě zájmu pracovníci Domu techniky zajistí cenově velmi výhodně ubytování v blízkosti DT. Podrobnější informace Vám podá příslušný manažer akce.

Organizační změny

Dům techniky Plzeň si vymezuje právo změny lektora, data a místa konání, úpravy ceny či případné zrušení vzdělávací akce z organizačních a provozních důvodů. O všech případných změnách budou účastníci vždy včas písemně, telefonicky nebo e-mailem informováni.

Stornovací poplatky

Veškeré změny objednávek a příp. storna je možné provádět písemně – poštou, telefonicky, nebo e-mailem ! 

Bezplatné storno účasti na vzdělávací akce přijímáme nejpozději 3 dny (pracovní) před zahájením akce.

Po tomto termínu se hradí celý účastnický poplatek - účastník může být zastoupen náhradníkem.

Ostatní informace

Cena nezahrnuje cestovné, stravné a ubytování, které si hradí každý účastník vzdělávací akce sám v rámci svého cestovního příkazu.

Realizační tým pracovníků Domu techniky Plzeň spol. s r.o. se těší na Vaši účast na některé z mnoha vzdělávacích akcí, které Vám na našich webových stránkách nabízíme.