úvodní » O NÁS » Dodavatelé


Dodavatelé

DTP spolupracuje s přibližně 150 odborníky, kteří působí na vysokých školách, ve vědeckovýzkumných institucích, v podnikatelských subjektech, ve státní správě a samosprávě, v odborech, občanských sdruženích a v dalších organizacích z celé ČR a zahraničí. Výběr správného lektora je klíčový pro úspěch celé vzdělávací akce. U lektorů je preferována především jejich odbornost, zkušenosti, komunikativnost, chuť předávat zkušenosti a otevřenost. Lektoři jsou ohodnoceni podle ankety spokojenosti účastníků vzdělávací akce. Odbornost každého lektora je podložena příslušnými diplomy, certifikáty, vysvědčeními, živnostenskými listy a dalšími osvědčeními o odborné způsobilosti pro výkon činnosti.

Dům techniky Plzeň spol. s r.o. si v regionu za dlouhá léta působení upevnil svoji pozici na trhu zvláště:

 • seriozním přístupem ke klientům a kvalitní nabídkou akcí posilovat vědomí o síle a schopnostech DTP
 • přebírání nejlepších zkušeností konkurenčních vzdělávacích agentur, neustále zjišťujeme, co láká a co  přesvědčí klienty o výběru jiných agentur
 • umožňujeme klientům, aby mohli absolvovat akce na tom místě, kde si přejí
 • podáváme klientovi správné, přesné informace a vyhovíme mu v odborných požadavcích
 • sledujeme nabídky konkurenčních firem
 • navazujeme kontakty s managementy podniků, spolků, cechů, HK ..., vazby na oficiální státní struktury

Zájem zákazníků o služby DTP lze shrnout:

 • česká firma se zázemím a tradicí
 • garance kvality
 • za české ceny
 • našimi pilíři jsou bohaté zkušenosti, vysoká odbornost a profesionalita
 • s veškerým možným zabezpečením souvisejících vzdělávacích aktivit
 • přinášíme pokrok našim zákazníků pomocí nejmodernějších technologií
 • rozvíjíme znalosti a schopnosti lidí moderního věku