úvodní » O NÁS


O NÁS

Profesní způsobilost

Dům techniky Plzeň (DTP) působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1966. Od roku 1993 se stává společností s ručením omezeným, kterou založil Český svaz vědeckotechnických společností Praha.

Dům techniky Plzeň spol. s r.o. byl založen s hlavním předmětem činnosti - poskytovat vzdělávací služby.

Cílem aktivit DTP je zvyšování konkurenceschopnosti našich klientů cestou efektivního rozvoje osobnosti. DTP patří k největším vzdělávacím zařízením v plzeňském regionu a okolí. V současnosti zaujímá DTP významnou roli v národním vzdělávacím procesu. Je samostatným právním subjektem s celorepublikovou působností. DTP pomáhá organizacím, podnikům, firmám i soukromým osobám v jejich odborném růstu. Svoji činnost zaměřuje na pořádání vzdělávacích akcí k aktuální ekonomické a legislativní problematice, odborných akcí a seminářů na podporu programů zvyšování technické úrovně české ekonomiky. Dům techniky napomáhá rozvoji drobného a středního podnikání, zajišťuje rekvalifikace s úřední akreditací, pořádá výstavy, doprovodné akce a firemní dny, zabezpečuje tlumočení, překladatelskou, poradenskou a konzultační činnost. Naše společnost pořádá ve svých prostorách, ale i u zákazníka celou řadu vzdělávacích programů. Jsme servisní a výukové centrum, které organizačně a technicky zabezpečuje, nabízí a poskytuje kvalitní vzdělání dospělé veřejnosti. V podnikatelské sféře DTP spolupracuje se všemi řídícími úrovněmi tzn. s mistry a liniovými manažery, se středním i vrcholovým managementem. Značnou pozornost věnujeme také pracovníkům obchodních oddělení. Pro nižší a střední úrovně managementu připravujeme interní semináře a tréninky. Významným přínosem této formy je možnost navazovat nové kontakty a vzájemně si vyměňovat zkušenosti. Z požadavků zákazníka dovedeme sestavit konkrétní vzdělávací projekt.

Certifikáty, akreditace, členství, projekty

Akreditace:

 • Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy pro činnost v oblasti rekvalifikací s vydáním osvědčení s celostátní platností
 • Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání pracovníků ve veřejné zprávě
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Členství:

 • AIVD
 • Plzeňské sdružení pro kvalitu

Řešitel projektů:

 • Phare
 • ESF

Nabídka vzdělávacích akcí

Dle témat:

 • Asistentky - sekretářky, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Jazyková výuka, Kvalita, Komunikační dovednosti - soft skills, Finance a ekonomika, Logistika, Management, Marketing, Nákup, Obchodník s nemovitostmi, Oceňování nemovitostí,  Obsluha CNC strojů, Odborná způsobilost elektrotechniků, Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, Požární ochrana, Prodej, Projektové řízení, Projekty Evropské unie, Řidiči motorových vozíků, Řízení lidských zdrojů, Personalistika, Řízení osob a týmů, Řízení podniku, Sklady a skladování, Sociální služby,Stavebnictví, Systemické vzdělávání, Školení mistrů, Školení obsluh kotlů, Štíhlý podnik - ergonomie, Účetnictví, Výpočetní technika, Výroba, Základy podnikání, Zdravotnictví, Životní prostředí. 

Dle určení pro:

 • ekonomy,   obchodníky,   obsluhu  výpočetní  techniky,   pracovníky   kvality a životního  prostředí, personalisty, bezpečnostní, požární  a revizní techniky,  střední  a vrcholový   management, účetní,  řidiče  motorových vozíků, konstruktéry projektanty a technology, obráběče kovů, odhadce nemovitostí, sekretářky, veřejnou a státní správu

Dle způsobu provedení:

 • externí, pobytové (intenzivní, pobytové)
 • na  zakázku  (obsah, forma,  termín podle  požadavků  v  Domě techniky, přímo ve firmách, na neutrálním místě)
 • vyhlašované (v Domě techniky, na stanoveném místě)

Dle priority:

 • nutné (pro naplnění požadavků firmy)
 • potřebné (pro udržení pozic na trhu)
 • užitečné (pro dosažení prosperity a perspektivy)
 • motivační (pro posílení vnitřní stability firmy)

Dle typu akce:

 • seminář, školení, kurz, rekvalifikace, trénink, workshop, konference, firemní den

Kvalita vzdělávacích akcí

Kvalita je projektována - akce se připravují, jsou-li požadovány, nejlepší subdodavatelé jsou   vybíráni podle stanovených kritérií, konečný návrh je konzultován se zákazníkem.
Kvalita je posuzována zákazníkem - akce je zákazníkem hodnocena, podněty, připomínky jsou zapracovány do následujících projektů. Účastník získá řešení nebo alternativu pro posouzení svého problému. DTP zajišťuje celou řadu zakázkových kurzů a seminářů na klientem vybraná témata. Spolupracujeme při zpracování analýz a projektů vzdělávacích potřeb pro větší subjekty v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Dodavatelé

DTP spolupracuje s přibližně 150 odborníky, kteří působí na vysokých školách, ve vědeckovýzkumných institucích, v podnikatelských subjektech, ve státní správě a samosprávě, v odborech, občanských sdruženích a v dalších organizacích z celé ČR a zahraničí. Výběr správného lektora je klíčový pro...

Více informací

Obchodní podmínky

Organizační pokyny Účast na vzdělávací akci lze objednat prostřednictvím přiložené přihlášky, kterou je možné libovolně kopírovat. Odesláním závazné přihlášky je zároveň vyjádřen souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na závazné přihlášce byly čitelné! Závazné...

Více informací