úvodní » KATALOG » Zkoušky kvalifikací » Manažer BOZP (39-005-T) - zkouška před autorizovanou osobou


Manažer BOZP (39-005-T) - zkouška před autorizovanou osobou

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2014/12889-411/3, číslo autorizace 2014/28.

Závěrečná zkouška není součástí rekvalifikačního programu podle akreditace MŠMT. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací (akreditace MPSV).

Zkouška zahrnuje odpovědi na otázky obsažené v písemném testu (prokázání zejména znalostí základních právních předpisů, požadavky na bezpečnost provozu a používání strojů a technických zařízení, ergonomie v pracovním prostředí, evidence a hlášení pracovních úrazů, požadavky kategorizace prací).

 

 

Přednášející

1. Předseda komise

2. Členové komise

 

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Manažerům BOZP a všem dalším zájemcům, kteří potřebují podle Národní soustavy kvalifikací zkoušku složit.

 

Osnova

PROGRAM ZKOUŠKY 

1. Zahájení   

2. Zadání 

3. Písemná část zkoušky 

4. Příprava k ústní části zkoušky

5. Ústní část zkoušky

6. Hodnocení ústní zkoušky

7. Závěr a celkové vyhodnocení zkoušky

Organizační pokyny

Termín konání: 5.11.2018

Doba konání: 08.00-15.00 hod.

 

Termín

8:00 hod. 05.11.2018
Rozsah akce: 1 denní zkouška
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Zkoušky kvalifikací
Číslo akce: 10 05
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Antonín Rybička, dipl. tech.
Cena: 6 000,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Uchazeč musí být osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik BOZP podle zákona 309/2006 Sb. v pozdějším znění.

Závazná přihláška

Manažer BOZP (39-005-T) - zkouška před autorizovanou osobou

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 6 000,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 6 000,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 05

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 05.11.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Zkoušky kvalifikací