úvodní » KATALOG » Zkoušky kvalifikací » Technik BOZP (39-004-M) - zkouška před autorizovanou osobou


Technik BOZP (39-004-M) - zkouška před autorizovanou osobou

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce  a sociálních věcí ČR č.j.: 2014/12889-411/3, číslo autorizace 2014/27.

Závěrečná zkouška není součástí rekvalifikačního programu podle akreditace MŠMT. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací (akreditace MPSV).

Zkouška zahrnuje odpověď na test, prezentaci konkrétní dokumentace BOZP, kterou uchazeč zpracoval nebo se na jejím zpracování podílel (viz ověření kompetence „Vedení dokumentace BOZP“) a posouzení BOZP na pracovišti podle předložené fotografie. Kompetence „Orientace v právních předpisech a technických normách BOZP“ je ověřována pomocí písemného testu.

 

 

 

Přednášející

1. Předseda komise

2. Členové komise

 

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Technikům BOZP a všem dalším zájemcům, kteří potřebují podle Národní soustavy kvalifikací zkoušku složit.

 

Osnova

PROGRAM ZKOUŠKY 

1. Zahájení   

2. Zadání 

3. Písemná část zkoušky 

4. Příprava k ústní části zkoušky

5. Ústní část zkoušky

6. Hodnocení ústní zkoušky

7. Závěr a celkové vyhodnocení zkoušky

Organizační pokyny

Termín konání: 5.11.2018

Doba konání: 08.00-15.00 hod.

 

Termín

8:00 hod. 05.11.2018
Rozsah akce: 1 denní zkouška
Typ akce Zkoušky kvalifikací
Číslo akce: 10 05
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Jiří Brandtlík, zkušební komisař v BOZP
Cena: 6 000,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Technik BOZP (39-004-M) - zkouška před autorizovanou osobou

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 6 000,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 6 000,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 05

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 05.11.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Zkoušky kvalifikací