úvodní » KATALOG » Životní prostředí » Zákon o odpadech po novele č. 223/2015 Sb.


Zákon o odpadech po novele č. 223/2015 Sb.

Cíl semináře je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech zejména se zaměřením na správní řád a správní trestání.

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod číslem akreditace: AK/VE-214/2014.

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro úředníky pod číslem akreditace: AK/PV-481/2014.

 

 

 

Přednášející

JUDr. Dana Římanová, členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Seminář je určen pro  pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Osnova

Osnova semináře:

 • Nové povinnosti pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.

 • Nové povinnosti při nakládání s  pneumatikami.

 • Nové povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik, které se staly odpadem – poslední novela zákona.

 • Nové povinnosti při nakládání s dalšími komoditami odpadů.

 • Nové povinnosti při sběru a výkupu kovových odpadů.

 • Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

 • Novely prováděcích předpisů ve vztahu k pneumatikám, autovrakům, elektroodpadům, k biologicky rozložitelným odpadům a k bateriím.

 • Nové působnosti krajských úřadů, obcí a dalších orgánů státní správy při vydávání správních rozhodnutí a správní delikty, včetně správního trestání.

 • Nové povinnosti při evidenci odpadů.

 • Hlášení o produkci odpadů.

 • Ekonomické nástroje v politice odpadového hospodářství.

 • Stanoviska a metodické pokyny MŽP na úseku nakládání s odpady.

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, která nabyla účinnosti 1. 12. 2010

 • Pojmy, zařazování odpadů, kritéria vymezující, kdy určité typy kovového odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

 

 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Organizační pokyny

Datum konání: 26. ledna 2016

Doba konání: 09.00-14.00 hod.

registrace účastníků od 08.30 hod.

 

Přihlášky zašlete nejpozději do 23.1.2016

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

 

Termín

9:00 hod. 26.01.2016
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný seminář
Typ akce Aktuální semináře
Číslo akce: 10 03
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň
Odborný garant: JUDr. Dana Římanová, členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR
Cena: 2 200,- Kč
Poznámka k ceně: Cena je uvedena vč. 21% DPH

Závazná přihláška

Zákon o odpadech po novele č. 223/2015 Sb.

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň

Cena: 2 200,- Kč

Poznámka k ceně: Cena je uvedena vč. 21% DPH

Celkovou částku 2 200,- Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 03

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 9:00 hod. 26.01.2016

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Životní prostředí