úvodní » KATALOG » Životní prostředí » Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR


Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR

Cíl: seminář je zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad.

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky pod číslem akreditace: AK/VE-213/2014. Obnovena 12.6.2017 pod č.j.MV-71348-5/OBVV-2017.

Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání pro úředníky pod číslem akreditace: AK/PV-480/2014. Obnovena 12.6.2017 pod č.j.MV-71348-5/OBVV-2017.

Přednášející

Ing. Zbyněk Krayzel, poradenská a konzultační činnost v OŽP

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Seminář je určen všem začínajícím i zkušenějším pracovníkům v ochraně ovzduší. Je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících. Nosným prvkem prezentací budou: agenda Poplatkového přiznání, agenda Provozní evidence (a Souhrny Provozní evidence - SPE), Integrovaný registr ohlašování – IRZ, E-PRTR, Nová legislativa ve vztahu k povinnostem provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a zejména ohlašování prostřednictvím ISPOP – integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.

Dále budou komentovány všechny známé povinnosti, vztahující se k datu konání přednášky.

Osnova

OSNOVA SEMINÁŘE:

1. Úvod  

2. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a jeho novely – Stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší.

3. Prováděcí předpisy k zákonu o ovzduší, novely a novinky legislativy ochrany ovzduší – dopady nových předpisů na agendu Poplatkového přiznání a Souhrn provozní evidence.

- vyhláška č. 415/2012 Sb. a ostatní předpisy

4. ISPOP – od registrace k řádně podanému hlášení

- novinky v ohlašování prostřednictvím ISPOP

- zákon č. 25/2008 Sb. a jeho novela, NV č. 145/2008 Sb. a jeho novela

- podmínky práce v ISPOP

- praktická ukázka práce v ISPOP (on-line)

5. Zpracování Souhrnné provozní evidence (SPE) a ohlašování agendy ovzduší

-  náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

-  administrativní náležitosti ohlašování

-  praktická ukázka vyplnění formulářů

-  nejčastější chyby při vyplňování formuláře F_OVZ_SPE

6. Poplatkové přiznání (vyjmenované zdroje)

- náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_POPL

- příslušné orgány státní správy, ohlašovací povinnost provozovatele – formulář F_OVZ_POPL

- způsob výpočtu poplatků, zpoplatňované látky; odklad placení poplatků; způsob oznamování výpočtu poplatku v roce 2018                                                                                         

7. IRZ – Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR – evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP.

8. Bilance VOC – Metodický pokyn MŽP k bilanci VOC na zdrojích s kódem 9 dler přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

9. Zjišťování množství znečišťování, měření emisí a ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší.

10. Diskuse, dotazy a závěr.  

Organizační pokyny

Datum konání: 12. února 2019

Doba konání: 09.00-14.00 hod.

registrace účastníků od 08.30 hod.

Přihlášky zašlete nejpozději do 31.1.2018.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Termín

9:00 hod. 12.02.2019
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný seminář
Typ akce Aktuální semináře, Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 30 05
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň, zased. místost III. patro
Odborný garant: Ing. Zbyněk Krayzel, poradenská a konzultační činnost v OŽP
Cena: 1 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň, zased. místost III. patro

Cena: 1 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 1 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 30 05

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 9:00 hod. 12.02.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Životní prostředí