úvodní » KATALOG » Životní prostředí


Životní prostředí

Zákon o odpadech po novele č. 223/2015 Sb.

Cíl semináře je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech zejména se zaměřením na správní řád a správní trestání. Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako...

Více informací

Manažer životního prostředí v souladu s normou ISO 14001

Ochrana životního prostředí se stává ve vyspělých společnostech  jednou ze základních  priorit a potřeb současnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků, protože výrazně ovlivňuje...

Více informací

Interní auditor EMS (ISO 14001)

Cílem kurzu je poskytnout praktický návod na provádění interních auditů, včetně základního přehledu právních předpisů v oblasti životního prostředí.  Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení rozšiřující znalosti požadavků ...

Více informací

Podnikový ekolog

Ochrana  životního prostředí se stává ve ze základních  priorit a potřeb současnosti. řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků, protože výrazně ovlivňuje náklady, jakost, výrobky, vztahy...

Více informací

Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR

Cíl: seminář je zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné...

Více informací