úvodní » KATALOG » Životní prostředí


Životní prostředí

Zákon o odpadech po novele č. 223/2015 Sb.

Cíl semináře je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlé novele zákona o odpadech zejména se zaměřením na správní řád a správní trestání. Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako...

Více informací

Manažer životního prostředí v souladu s normou ISO 14001

Ochrana životního prostředí se stává ve vyspělých společnostech  jednou ze základních  priorit a potřeb současnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků, protože výrazně ovlivňuje...

Více informací

Podnikový ekolog

Ochrana  životního prostředí se stává ve ze základních  priorit a potřeb současnosti. řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků, protože výrazně ovlivňuje náklady, jakost, výrobky, vztahy...

Více informací

Přehled povinností v oblasti ochrany ovzduší ČR

Cíl: seminář je zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné...

Více informací

Interní auditor EMS (ISO 14001)

Cílem kurzu je poskytnout praktický návod na provádění interních auditů, včetně základního přehledu právních předpisů v oblasti životního prostředí.  Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení rozšiřující znalosti požadavků ...

Více informací