úvodní » KATALOG » Výroba » Kovové materiály


Kovové materiály

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technickými materiály a jejich vlastnostmi, základy tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí a zkouškami mechanických a technologických vlastností. Absolvent kurzu získá znalosti o strojírenských materiálech a problematice jejich uplatnění ve výrobním procesu.

Přednášející

Odborníci na problematiku z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen pro techniky, technology, konstruktéry, pracovníky technického rozvoje, střední management strojírenských podniků.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Nauka o materiálu                  

2. Svařované konstrukce             

3. Mechanické zkoušení     

4. Fyzikální metalurgie       

5. Únava a tečení    

6. Koroze a opotřebení                

7. Materiály strojírenské 

Organizační pokyny

Termín konání: 14.-15.3.2019

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Kurz je možno realizovat ve firmě či společnosti jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 14.03.2019
Rozsah akce: 2 denní odborný kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 92
Místo konání: Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Jaroslav Kaiser, Ph.D.
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Kovové materiály

Místo konání: Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 92

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 14.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výroba