úvodní » KATALOG » Výroba » Čtení výkresové dokumentace


Čtení výkresové dokumentace

Cílem kurzu je zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu, což přispěje ke zlepšení efektivity vnitřních procesů. Účastníci se podrobně seznámí s technickou výrobní dokumentací, podle které firmy vyrábí tuzemské a zahraniční výrobky. Po jeho absolvování jsou účastníci schopni samostatné práce ve čtení výkresové dokumentace a přípravě výroby.

Přednášející

Odborníci na výkresovou a technickou dokumentaci dokumentaci.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Pro: dělnické profese, mistry, kontrolory, techniky kvality, vedoucí výroby, technology. 

Osnova

OSNOVA KURZU:

 1. Druhy technických výkresů. Základní složky technické a výrobní dokumentace.

 2. Pravidla zobrazování technických předmětů a strojních částí na technických výkresech.

 3. Pravidla kreslení řezů, průřezů, detailů a zobrazení průniků na technických výkresech. Kreslení otvorů a závitů.

 4. Kótóvání otvorů, rozměrové obvody délkové a úhlové. Kreslení sražení, drážek a drážkování

 5. Předepisování přesnosti geometrie včetně tolerancí

 6. Všeobecné informace o tolerancích v popisovém poli

 7. Předepisování materiálu, povrchu, drsnosti

 8. Úpravy povrchů, jejich zobrazení na výkresech

 9. Soustava ISO. Předpis rozměrů podle evropských norem

Organizační pokyny

Termín konání: 23.5.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat ve firmě, nebo společnosti na zakázku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 23.05.2019
Rozsah akce: 1 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 97
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Václav Vaněk, odborník na výkresovou a technickou dokumentaci
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Čtení výkresové dokumentace

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 97

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 23.05.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výroba