úvodní » KATALOG » Výroba


Výroba

Čtení výkresové (technické) dokumentace

Cílem kurzu je zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu, což přispěje ke zlepšení efektivity vnitřních procesů. Účastníci se podrobně seznámí s technickou výrobní dokumentací, podle které firmy vyrábí tuzemské a zahraniční výrobky. Po...

Více informací

Kovové materiály

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technickými materiály a jejich vlastnostmi, základy tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí a zkouškami mechanických a technologických vlastností. Absolvent kurzu získá znalosti...

Více informací

Tepelné zpracování materiálu

Kurz je zaměřen na problematiku základních strojírenských materiálů, rozdělení, tepelné zpracování a jejich aplikace. Po absolvování kurzu by se účastník měl orientovat v základních strojírenských materiálech a umět vyhodnotit jejich použití...

Více informací

Moderní technologie o obrábění

Cílem kurzu je zajistit  přípravu pracovníků s širokým uplatněním ve všech oblastech technologie výroby v moderní průmyslové sféře velkovýrobní, malovýrobní a podnikatelské. Posluchač má možnost seznámit se v průběhu...

Více informací