úvodní » KATALOG » Výroba


Výroba

Strojírenský technik technolog

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-21425/2015-1/507   Po absolvování kurzu absolvent kurzu umí: orientovat se ve strojírenských normách a technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení, měřit rozměry strojírenských...

Více informací

Čtení výkresové dokumentace

Cílem je zvýšení úrovně znalostí účastníků kurzu, což přispěje ke zlepšení efektivity vnitřních procesů. Účastníci se podrobně seznámí s technickou výrobní dokumentací, podle které firmy vyrábí tuzemské a zahraniční výrobky. Po jeho...

Více informací

Tepelné zpracování materiálu

Kurz je zaměřen na problematiku základních strojírenských materiálů, rozdělení, tepelné zpracování a jejich aplikace.  Po absolvování kurzu by se účastník měl orientovat v základních strojírenských materiálech a umět vyhodnotit jejich použití...

Více informací

Moderní technologie o obrábění

Cílem kurzu je zajistit  přípravu pracovníků s širokým uplatněním ve všech oblastech technologie výroby v moderní průmyslové sféře velkovýrobní, malovýrobní a podnikatelské. Posluchač má možnost seznámit se v průběhu...

Více informací

Kovové materiály

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technickými materiály a jejich vlastnostmi, základy tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí a zkouškami mechanických a technologických vlastností. Absolvent kurzu získá znalosti...

Více informací