úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » Základy obsluhy osobního počítače


Základy obsluhy osobního počítače

Absolventi kurzu získají základní obecné znalosti nutné pro práci se SW produkty, které budou mít k dispozici na svém počítači. Kurz je vhodný též jako příprava před absolvováním dalších speciálních kurzů pro aplikaci konkrétních SW-ových produktů. Po absolvování kurzu bude posluchač schopen obsluhovat osobní počítač v operačním systému Windows, textový editor WORD, tabulkový kalkulátor EXCEL, prezentační program PowerPoint, seznámí se s možnostmi internetu a zvládne elektronickou poštu. Výuka je prezenční, při které je posluchač fyzicky přítomen a skládá se z teoretických přednášek a praktického procvičování látky na PC.

Přednášející

Odborníci na výpočetní techniku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Pro všechny budoucí pracovníky o práci s výpočetní technikou, kteří se neobejdou bez osobního  počítače  a kteří v rámci své pracovní náplně jsou nuceni často zpracovávat textové dokumenty (dopisy, zprávy, faktury atd.), pracovat s tabulkami, elektronickou poštou a internetem.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. MS Windows

2. MS Word  

3. MS Excel

4. Elektronická pošta

5. MS Outlook

Účastníci obdrží průvodce kurzem s probranými tématy. Kurz je koncipován tak, aby zahrnoval praktické příklady z praxe.        

Organizační pokyny

Termín konání: 3.-4.4.2019

Doba konání: od 08.00 do 14.00 hod.

Termín

8:00 hod. 03.04.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 83
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku
Cena: 3 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Základy obsluhy osobního počítače

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 3 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 3 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 83

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 03.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika