úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » MS PowerPoint 2013/2016 - umění prezentace


MS PowerPoint 2013/2016 - umění prezentace

Cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit účastníky vytvářet poutavé prezentace pomocí nejrůznějších vizuálních prvků PowerPointu. Při výuce budou popsány a vysvětleny zajímavé a netradiční metody návrhu prezentací, včetně ukázek jejich tvorby. Každý účastník si vytvoří prezentaci na vlastní téma, ve které využije získané dovednosti. Cílem programu není popis jednotlivých nástrojů PowerPointu, ale spíše ukázka a vysvětlení zajímavých a na veřejnosti málo rozšířených technik tvorby prezentací. Veškeré dovednosti si účastníci vyzkouší na praktických příkladech na vlastních PC.

Přednášející

Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Vzdělávací program je vhodný pro pokročilé uživatele, kteří již mají zkušenosti s tvorbou prezentací v aplikaci MS PowerPoint a chtějí se inspirovat novými trendy a možnostmi zpracování prezentací. Naučit se používat PowerPoint naplno a tvořit prezentace neotřelým způsobem.

Osnova

OSNOVA KURZU:

  • Nový pohled na prezentace (přehled o trendech a možnostech prezentování).

  • Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při prezentování.

  • Tvorba návrhů a schémat – vhodné pojetí prezentace.

  • Uspořádání prvků (posloupnost a vztahy mezi informacemi).

  • Uplatnění vizuálních prvků: pozadí, barva, text.

  • Používání vizuálních prvků: obrázky.

  • Jak vytvořit pohyb – efektivní a zajímavé využití nástrojů pro animaci.

  • Kontrola prezentace pomocí šablony.

  • Psychologie barev a typografie písma.

  • Zajímavé rady pro lepší prezentace.

Organizační pokyny

Termín konání: 30.4.2019

Doba konání: od 08:00 do 14:00 hod.

Kurz můžeme zorganizovat i na zakázku podle konkrétních požadavků ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

 

Termín

8:00 hod. 30.04.2019
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 82
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň - učebna PC
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku.
Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Základní znalost práce na PC v systému Windows. Pokročilá znalost aplikace MS PowerPoint.

Závazná přihláška

MS PowerPoint 2013/2016 - umění prezentace

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň - učebna PC

Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 1 900,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 82

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 30.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika