úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » MS Word - začátečníci


MS Word - začátečníci

V tomto kurzu vás naučíme vytvářet jednoduché dokumenty s použitím základních ovládacích nástrojů aplikace MS Word. Dokážete se orientovat v prostředí aplikace, zakládat nové dokumenty pomocí šablon, organizovat dokumenty, formátovat písmo a odstavce, tvořit seznamy, vyhledávat v dokumentech, kontrolovat pravopis a neposlední řade si dokumenty vytisknout. Na kurzu se také seznámíte se základními principy správného psaní textu a s nejčastějšími chybami při psaní textu. Veškeré dovednosti si osvojíte pomocí praktických příkladů převzatých s běžné praxe.

Přednášející

Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz 

Určeno

Kurz je všem začínajícím uživatelům bez (nebo jen s minimální) zkušeností s textovými editory, kteří se chtějí naučit upravovat či vytvářet dokumenty pro osobní potřebu nebo ve svém zaměstnání.

Osnova

Osnova kurzu

Popis prostředí aplikace Word

 • Popis prostředí aplikace Microsoft Word

 • Základní nastavení dokumentu (formát, okraje, orientace stránky)

 • Tvorba dokumentu pomocí šablon

Práce se soubory

 • Otevření dokumentu

 • Uložení dokumentu

 • Organizace dokumentů

 • Možnosti zobrazení více dokumentů v jednom okně programu

Psaní a práce s textem

 • Vkládání textu

 • Pohyb v textu

 • Mazání textu

 • Kopírování a přesuntextu

Formátování textu

 • Stylpísma a barva písma

 • Proložení znaků

 • Textové efekty

 • Kopírování formátu písma

Formátování odstavce

 • Zarovnávání odstavců

 • Řádkování

 • Odsazení a rozestupy

 • Číslování a odrážky a jejich nastavení

Jazyková korekce obsahu dokumentu

 • Automatická kontrola pravopisu, nastavení jazyka

 • Úprava uživatelského slovníku

Tisk

 • Náhled před tiskem

 • Nastavení tisku, tisk

Doplňková témata

 • Vyhledávání a nahrazování v textu

 • Přidání číslování stránek

 • Klávesové zkratky

Organizační pokyny

Termín konání: 2.10.2018

Doba konání: od 08:00 do 14:00 hod.

Kurz můžeme zorganizovat i na zakázku podle konkrétních požadavků ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 02.10.2018
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 80
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku
Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Základní znalost práce na PC v operačním systému Windows.

Závazná přihláška

MS Word - začátečníci

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC

Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 1 900,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 80

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 02.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika