úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » MS Word 2013/2016 - pokročilí


MS Word 2013/2016 - pokročilí

Cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se efektivněji pracovat v textovém editoru MS Word, využívat větší škálu možností a nástrojů aplikace a naučit se zpracovávat dokumenty rychleji a efektivněji za pomoci správné techniky ovládání a vhodných kláves a klávesových zkratek. Rozšířit si znalosti týkající se správného psaní dokumentů dle pravidel českého pravopisu.

Přednášející

Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Vzdělávací program je vhodný pro uživatele, kteří již pracují v aplikaci MS Word a chtějí si vylepšit svoje dovednosti a naučit se pracovat rychleji, efektivněji a s využitím většího rozsahu možností úprav dokumentů, který MS Word nabízí.

Osnova

OSNOVA KURZU:

  • Úvod do obecných pravidel správné tvorby dokumentů a představení nejčastějších nedostatků při zpracovávání dokumentů.

  • Formátování odstavců (zarovnání, mezery, odsazení, řádkování, číslování, odrážky).

  • Víceúrovňové číslování, nastavení správného druhu číslování a jeho úprava.

  • Tabulační zarážky a jejich využití v dokumentech. Efektivní využití pravítka.

  • Práce s grafikou (vkládání a úprava obrázků), ukázky kreslení.

  • Styly - formátování dokumentů pomocí stylů

  • Osnova, obsah, rejstřík v dokumentu

  • Tvorba a editace tabulek.

  • Hromadná korespondence a možnosti využití

  • Tipy a triky pro efektivní ovládání aplikace. 

Organizační pokyny

Termín konání: 14.1.2019

Doba konání: od 08:00 do 14:00 hod.

Kurz můžeme zorganizovat i na zakázku podle konkrétních požadavků ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 14.01.2019
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 80
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku
Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Základní znalost práce na PC v systému Windows, základní dovednosti v aplikaci MS Word.

Závazná přihláška

MS Word 2013/2016 - pokročilí

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC

Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 1 900,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 80

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 14.01.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika