úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » MS Project


MS Project

Kurz poskytuje znalosti potřebné pro efektivní tvorbu projektu nástrojem Microsoft Project. Absolventi se seznámí s postupem tvorby projektu, práce se zdroji a jejich přiřazení. Dále se posluchači naučí všechny činnosti potřebné ke spuštění a aktualizaci projektu, také využívat reporty a další typy výstupů, řešit změny a přetížení jednotlivých zdrojů.

Přednášející

Ing. Jiří Vacek, odborník na projektové řízení

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

MS Project je aplikace určená pro plánování projektů, sledování jejich průběhu a průběžné nebo závěrečné vyhodnocování stavu projektů. Taktéž je velmi používaná jako projektový komunikační nástroj uvnitř projektového týmu, či navenek s obchodními partnery a třetími stranami.

Osnova

OSNOVA KURZU:

- Popis a základní ovládání programu MS Project

- Úvod do problematiky plánování projektů

- Základy plánování projektu

- Ganttův diagram

- Kritická cesta

- Evidence nákladů

- Rozpočet

- Ekonomika projektu

- Směrné plány

- Procvičení vytvořením jednoduchého projektu

- Obecné nástroje

- Export dat do MS Excel

- Spolupráce s MS Office

- Tisky

Organizační pokyny

Termín konání: 1.3.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uskutečnit ve firmě, podniku, nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 01.03.2019
Rozsah akce: 1 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 97
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň, nebo u zákazníka
Odborný garant: Ing. Jří Vacek, odborník na projektové řízení
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

MS Project

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň, nebo u zákazníka

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 97

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 01.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika