úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » MS PowerPoint 2013/2016 - začátečníci


MS PowerPoint 2013/2016 - začátečníci

Cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit se pracovat v aplikaci MS PowerPoint, vytvářet jednoduché a stylové prezentace, obsahující text, grafiku i jednoduché animace.

Přednášející

Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Vzdělávací program je vhodný pro začínající uživatele, kteří nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s aplikací MS PowerPoint. Program je vhodný i pro uživatele, kteří pracují ve verzi 2013 a novější.

Osnova

OSNOVA KURZU:

 • Obecné zásady tvorby prezentace - vizuální a prezentační aspekty. Logika a metodika návrhu prezentace.

 • Uživatelské prostředí editoru MS PowerPoint (pás karet), význam jednotlivých funkčních bloků.

 • Pracovní prostředí, významy kláves a klávesové zkratky.

 • Vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování snímků prezentace.

 • Využití předloh a schémat, jednotné formátování prezentace, styly.

 • Práce s textem a textová pole, formát odstavců.

 • Odrážky a číslování.

 • Vkládání obrázků a jejich formátování.

 • Nastavení jednoduchých animací.

 • Spuštění a ovládání prezentace v prezentačním režimu.

 • Nutné minimum pro správné prezentování.

Organizační pokyny

Termín konání: 12.4.2019

Doba konání: od 08:00 do 14:00 hod.

Kurz můžeme zorganizovat i na zakázku podle konkrétních požadavků ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 12.04.2019
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 80
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku
Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Základní znalost práce na PC v systému Windows.

Závazná přihláška

MS PowerPoint 2013/2016 - začátečníci

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC

Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 1 900,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 80

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 12.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika