úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » MS Excel 2013/2016 – začátečníci


MS Excel 2013/2016 – začátečníci

V tomto kurzu vás naučíme pracovat s tabulkovým kalkulátorem MS Excel. Po absolvování kurzu budete schopni vytvářet a formátovat jednoduché tabulky, řadit a filtrovat data, vytvářet základní typy grafů a používat důležité funkce. Všechny dovednosti si vyzkoušíte na praktických příkladech pod dozorem lektora.

Přednášející

Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen všem začínajícím uživatelům bez (nebo jen s minimální) zkušeností s tabulkovými kalkulátory, kteří se chtějí naučit zpracovávat data v Excelu a to jak pro osobní potřebu nebo ve svém zaměstnání.

Osnova

Osnova kurzu:

Popis prostředí aplikace Excel

 • Popis prostředí aplikace Microsoft Excel

 • Základní nastavení sešitu (styly zobrazení)

 • Práce s listy a jejich organizace

Práce se soubory

 • Otevření sešitu

 • Uložení sešitu

 • Organizacesešitů

 • Možnosti zobrazení více sešitů v jednom okně programu

Zadávání dat do buněk

 • Pohyb mezi buňkami na listu

 • Vkládání a editace obsahu buněk

 • Možnosti a způsoby označování buněk

Práce s buňkami

 • Přidání a odebrání sloupce/řádků

 • Úprava velikosti struktury buněk

 • Kopírování a přesun buněk

Práce s daty

 • Seřazení dat (možnosti řazení)

 • Automatický filtr

 • Způsoby filtrování, nastavení kritérií filtru

Vzorce a funkce

 • Základní struktura vzorce – pravidla psaní

 • Základní matematické operace

 • Důležité funkce a jejich význam

Organizační pokyny

Termín konání: 26.3.2019

Doba konání: od 08:00 do 14:00 hod.

Kurz můžeme zorganizovat i na zakázku podle konkrétních požadavků ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 26.03.2019
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 80
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku
Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Základní obsluha osobního počítače

Závazná přihláška

MS Excel 2013/2016 – začátečníci

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň - učebna PC

Cena: 1 900,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 1 900,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 80

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 26.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika