úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » MS Excel 2013/2016 - pokročilá práce s tabulkami


MS Excel 2013/2016 - pokročilá práce s tabulkami

Tento vzdělávací program je zaměřen na řešení praktických ukázkových příkladů, pomocí kterých se účastníci seznámí s novými sofistikovanými možnostmi zpracování dat v Excelu. Důraz je kladen na propojení jednotlivých nástrojů a funkcí, který nám Excel nabízí, a které nejsou veřejností příliš využívány. Účastníci si osvojí nové postupy a metody zpracování dat a naučí se navrhovat nejrůznější vhodná řešení v konkrétních modelových situacích. Taktéž se seznámí se správnou logikou návrhů zpracování dat a naučí se zefektivnit a zrychlit svojí práci. Vzdělávací program je založen na praktických dovednostech a jeho cílem je, aby každý účastník byl schopen při zpracování dat zvážit, jaké možnosti Excel nabízí a umět je aplikovat v praxi.

Přednášející

Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489          

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Vzdělávací program je vhodný pro uživatele, kteří již pracují v aplikaci MS Excel a chtějí si vylepšit svoje dovednosti a naučit se pracovat efektivněji, rychleji a s využitím většího množství zajímavých nástrojů, které MS Excel nabízí. 

Osnova

Osnova kurzu:

  • Základní nastavení sešitu (styly zobrazení). Přizpůsobení pracovního prostředí a pásu karet.

  • Práce s listy a jejich organizace.

  • Vizuální a číselné formátování buněk (typy formátů a jejich možnosti využití).

  • Vlastní formát buněk (specifikace tvorby, praktické ukázky využití)

  • Způsoby adresování (relativní, absolutní, smíšená adresa) – význam použití v praxi, ukázky     

  • Funkce – nejdůležitější představitelé jednotlivých kategorií funkcí (matematické, logické, vyhledávací, a další)

  • Podmíněné formátování (význam použití, nastavení pravidel, příklady využití v praxi)

  • Kontingenční tabulky (princip tvorby, ukázky z praxe)

  • Zpracování příkladů na základě předchozích kapitol tohoto školení

  • Důležité klávesové zkratky pro efektivnější a rychlejší práci 

Organizační pokyny

Termín: 9.-10.1.2019 

Doba konání: od 08:00 do 14:00 hod.

Kurz lze také sestavit na základě konkrétních požadavků.

Kurz můžeme provést ve firmě nebo společnosti na zakázku tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 09.01.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 81
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc, soukromý podnikatel, odborník na výpočetní techniku
Cena: 3 800,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Základní znalost práce na PC v systému Windows. Základní dovednosti v aplikaci MS Excel.

Závazná přihláška

MS Excel 2013/2016 - pokročilá práce s tabulkami

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň

Cena: 3 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 3 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 81

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 09.01.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika