úvodní » KATALOG » Výpočetní technika » AutoCAD (pro stavební společnosti)


AutoCAD (pro stavební společnosti)

Školení je zaměřeno na základní principy a funkce aplikace. Cílem je seznámit uživatele s modelováním a vytvářením obvyklých stavebních a architektonických výkresů z modelu.

Přednášející

Odborníci na projektování v AutoCADu ve stavebnictví.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Kurz AutoCAD Architecture je určen pro stavaře a architekty. Výhodu je znalost uživatelů, kteří AutoCADu pracují.

Osnova

1. Základní vlastnosti

2. Konfigurace zobrazení

3.  Správce stylů

4. Studie

5. Projekt

6. Dokumentace

7. Tisk

8. Doplňkové funkce

Organizační pokyny

Termín konání kurzu: 5.-7.11.2018

Doba konání kurzu: 08.00-14.00 hod.

Termín

8:00 hod. 05.11.2018
Rozsah akce: 3 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 50
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň
Odborný garant: Mgr. Michal Pelc
Cena: 11 000,- (+ 21% DPH) Kč
Vstupní požadavky: Základní školení AutoCAD

Závazná přihláška

AutoCAD (pro stavební společnosti)

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň

Cena: 11 000,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 11 000,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 50

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 05.11.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Výpočetní technika