úvodní » KATALOG » Výpočetní technika


Výpočetní technika

MS PowerPoint 2013/2016 - umění prezentace

Cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit účastníky vytvářet poutavé prezentace pomocí nejrůznějších vizuálních prvků PowerPointu. Při výuce budou popsány a vysvětleny zajímavé a netradiční metody návrhu prezentací, včetně ukázek jejich...

Více informací

MS Word 2013/2016 - začátečníci

V tomto kurzu vás naučíme vytvářet jednoduché dokumenty s použitím základních ovládacích nástrojů aplikace MS Word. Dokážete se orientovat v prostředí aplikace, zakládat nové dokumenty pomocí šablon, organizovat dokumenty,...

Více informací

Adobe Photoshop

Cílem kurzu je naučit účastníky práci s grafickým SW Adobe Photoshop, včetně navrhování, kreslení a projektování.

Více informací

MS Excel 2013/2016 speciál - makra

Tento vzdělávací program se zaměřuje na pokročilé techniky zpracování dat v Excelu. Naučíte se využívat nejrůznější techniky návrhů tabulek, za pomoci pokročilejších nástrojů. Seznámíte se mimo jiné také s kontingenčními tabulkami, makry a...

Více informací

MS Outlook 2013/2016 - praktické využití

Účastníci kurzu se v cvičných podmínkách bez rizika ztráty reálných dat vyzkouší všechny možnosti práce s poštou, kalendářem, úkoly a kontakty. Naučí archivovat svá data, delegovat na kolegy zvolená oprávnění (přístup pošty, kalendáře, kontaktů),...

Více informací

MS Project

Kurz poskytuje znalosti potřebné pro efektivní tvorbu projektu nástrojem Microsoft Project. Absolventi se seznámí s postupem tvorby projektu, práce se zdroji a jejich přiřazení. Dále se posluchači naučí všechny činnosti potřebné ke spuštění a...

Více informací

AutoCAD (pro stavební společnosti)

Kurz je zaměřen na základní principy a funkce aplikace. Cílem je seznámit uživatele s modelováním a vytvářením obvyklých stavebních a architektonických výkresů z modelu.

Více informací