úvodní » KATALOG » Účetnictví » Agenda účetní kanceláře včetně zpracování daňových přiznání


Agenda účetní kanceláře včetně zpracování daňových přiznání

Po absolvování kurzu budou zaměstnanci schopni řešit různorodé varianty daňových přiznání, hromadná vstupní data daňové spisy, správu kanceláře daňového poradce, evidenci a zaúčtování výkonů, vést agendu účetní kanceláře včetně zpracování daňových přiznání.

Přednášející

Odborníci a specialisté na účetnictví a daňovou problematiku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Určeno všem kdo zpracovávají daňová přiznání právnických osob.

Osnova

1. Zpracování daňových přiznání

  • Řešení různorodé varianty daňových přiznání i okrajové otázky daňové praxe

  • Hromadná vstupní data a jejich správa a údržbu

  • Systém kontrol proti zadání nepřípustných hodnot nebo nepřijatelných kombinací vstupních údajů

  • Daňový spis - seznam spisů, seznam naposledy otevřených spisů, lhůty, termíny a kalendář s naplánovanými lhůtami či termíny - konkrétní  příklady, ukázka SW

2. Správa kanceláře daňového poradce

  • Správa kanceláře - kmenová data

  • Evidence a zaúčtování výkonů

  • Plánování lidských zdrojů pro daňové poradce

  • Konkrétní příklady, ukázka SW

Organizační pokyny

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Termín konání: 21.-23.1.2019

Termín

8:00 hod. 21.01.2019
Rozsah akce: 3 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 124
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Bohuslav Šimek, ekonom
Cena: 6 600,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Agenda účetní kanceláře včetně zpracování daňových přiznání

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Cena: 6 600,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 6 600,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 124

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 21.01.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Účetnictví