úvodní » KATALOG » Štíhlý podnik - ergonomie » Štíhlý podnik, ergonomie


Štíhlý podnik, ergonomie

Štíhlá výroba je vedle štíhlého vývoje, logistiky a administrativy jeden ze základních stavebních kamenů štíhlého podniku. Štíhlou výrobu můžeme chápat jako soubor metod, nástrojů a principů, kterými se soustřeďujeme na výrobu – výrobní pracoviště, linky, strojní zařízení, výrobní pracovníky. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu. Štíhlá výroba podobně jako celá "Lean" filosofie usiluje o zkrácení průběžné doby eliminací plýtvání v dodavatelsko – odběrateleském řetězci.

Účastníci kurzu budou vědět a znát:

Kdy a kde vznikl pojem štíhlá výroba, administrativa, logistika, výzkum znalosti, hodnota pro zákazníka, tah a tlak, zplnomocnění zaměstnanců, druhy plýtvání a jejich případy a ukázky ve výrobě a administrativě.

Filozofii změn, důležitost a vývoj změnového řízení, Kaizen, 5S, Kanban, SMED 6 Sigma, Pokayoke, Jidoka, provozní náklady, průtok, rizika štíhlosti.

Přednášející

Odborníci na štíhlou výrobu z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit a aplikovat štíhlou výrobu a ergonomii v podnicích, firmách a organizacích.

Osnova

1. Principy štíhlosti a MUDA

1.1. Štíhlý podnik

1.2. Pilíře štíhlé výroby

1.3. Principy štíhlé výroby

1.4. Plýtvání

2. Nástroje štíhlé výroby

2.1. Optimalizace a změny

2.2. Řízení zásob a procesů

2.3. Řízení kvality

2.4. Kritéria optimality

3. Ergonomie

3.1. Úvod do ergonomie

3.2. Člověk a ergonomie

3.3. Pracoviště

3.4. Technika prostředí

3.5. Případové studie, příklady

Organizační pokyny

Termín konání: 12.10.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uskutečnit na zakázku ve firmě, podniku nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 12.10.2018
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 68
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Olga Tůmová
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Štíhlý podnik, ergonomie

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 68

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 12.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Štíhlý podnik - ergonomie