úvodní » KATALOG » Stavebnictví » Školení pro stavbyvedoucí a mistry, nedostatky v projektování


Školení pro stavbyvedoucí a mistry, nedostatky v projektování

Cílem školení je seznámit účastníky s problematikou řízení stavebních činností, se kterou se stavbyvedoucí a mistři setkávají denně v oblasti zákonů, přípravy staveb, činnosti stavbyvedoucího, kvality stavebních prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, budou řešeny i vady a poruchy na stavbách. Rovněž zde budou probrány nedostatky v projektování a v nevhodném použití materiálů bez certifikace z hlediska požární ochrany.

Přednášející

Odborníci a specialisté na danou problematiku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Stavbyvedoucím, mistrům a ostatním osobám činným v rámci procesu výstavby.

Osnova

OSNOVA ŠKOLENÍ:

1. PRÁCE STAVBYVEDOUCÍHO A MISTRA:
Dodavatelská příprava staveb - Předvýrobní příprava - Výrobní příprava - Výrobní kalkulace - Zajištění cizích dodávek a kooperací - Zařízení staveniště - Technologické postupy- Kontrolní a zkušební plán - Provozní přípravy - Řízení provozu staveb - Dispečerské řízení - Práce stavbyvedoucího - Práva a povinnosti stavbyvedoucího - Práva a povinnosti mistra - Stavební deník - Technická kontrola - Fakturace - Evidence materiálně technického zásobování - Evidence stavebních strojů a mechanizmů - Cena stavebních prací - Kalkulace ceny - Kalkulační vzorec - Kvalita stavebních prací

2. NEDOSTATKY V PROJEKTOVÁNÍ A V NEVHODNÉM POUŽITÍ MATERIÁLŮ BEZ CERTIFIKACE Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY:

Závady ve stadiu projektování - Použití materiálů bez řádně předloženého certifikátu

Organizační pokyny

Termín konání: individuální domluva

Doba konání: 09.00-15.00 hod.

Termín

Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný kurz
Typ akce Aktuální semináře, Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 126
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Václav Kupilík, soudní znalec v oboru stavebnictví
Cena: 2 500,- (+21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Školení pro stavbyvedoucí a mistry, nedostatky v projektování

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 126

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od:

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Stavebnictví