úvodní » KATALOG » Stavebnictví » Oceňování a rozpočtování stavebních prací


Oceňování a rozpočtování stavebních prací

Rozpočty krok za krokem od nejjednodušších základů, až po obecné zásady profesionálního rozpočtování pro všechny, kdo se chtějí naučit správně a efektivně rozpočtovat.

Přednášející

Odborníci v oblasti rozpočtování staveb.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Vzdělávací aktivita je určena rozpočtářům, kalkulantům a dalším profesním odborníkům, kteří potřebují získat kvalitní základy rozpočtování stavebních prací. V části rozpočtování Oceňování stavebních prací zaměstnanci získají znalosti v oblasti jednotlivých typů rozpočtování, kalkulačních vzorců, kalkulace přímých a nepřímých nákladů a mnoho dalšího.

 

Osnova

Rozpočtování:

- úvod do rozpočtování

- základní postupy stavění

- provázání na rozpočtování staveb

- tvorba položkového rozpočtu a výkazu výměr

- zemní práce a základy

- nosné konstrukce domu

- skladby podlah, obvodového pláště

- vnitřní povrchové úpravy

- střecha a související práce

- náklady na umístění staveniště

Oceňování stavebních prací:

- druhy oceňování

- informační zdroje, databáze

- soupis prací a dodávek

- kalkulační metody a postupy

- kalkulační vzorec

- kalkulace výrobní režie a zařízení staveniště

- kalkulace přímých nákladů

- správní režie

- zisk

- fakturace

- výsledná kalkulace

Stavební zákon - aktuální legislativa

 

Organizační pokyny

Termín konání: 21.5.-23.5.2018

Termín konání: 08.00-14.00 hod.

Termín

8:00 hod. 21.05.2018
Rozsah akce: 3 denní kurz
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 05
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. František Kuželka
Cena: 5 900,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Oceňování a rozpočtování stavebních prací

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Cena: 5 900,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 5 900,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 05

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 21.05.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Stavebnictví