úvodní » KATALOG » Správa budov » Výkon správy nemovitostí


Výkon správy nemovitostí

Seminář je zaměřen na jednotlivé činnosti správce nemovitostí.

 

Přednášející

Ekonomičtí poradci, odborníci na danou problematiku.

 

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

 

Určeno

Seminář je určen účastníkům, kteří se věnují správě nemovitostí jako jejich správce. Po absolvování této aktivity  budou účastníci znát činnosti zajišťovaných správcem nemovitostí podle jednotlivých typů vlastnictví.

Osnova

Osnova:  

- základní aspekty správy nemovitostí (úvod do problematiky)

- právní aspekty správy nemovitostí

- charakteristika jednotlivých činností správce nemovitostí

- požární ochrana – základní povinnost správce 

- základní informace o facility managementu                                                                                                     

                                                                                    

Organizační pokyny

Termín konání: 19.10.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Termín

8:00 hod. 19.10.2018
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný seminář
Typ akce Aktuální semináře
Číslo akce: 10 90
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: JUDr. Jaroslav Karel
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Výkon správy nemovitostí

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 90

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 19.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Správa budov