úvodní » KATALOG » Správa budov » Služby a provoz nemovitostí


Služby a provoz nemovitostí

Rok 2019 přinesl řadu změn v oblasti nájemního bydlení a bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Po absolvování této aktivity se účastníci budou orientovat ve změnách v legislativě a naučí se dovednostem, které jsou nezbytné v každodenní činnosti společnosti. Účastníci získají osvědčené rady a tipy z oblasti správy, služeb a údržby nájemních bytových domů. Nová právní úprava nemovitostí v občanském zákoníku ve spojení s novým katastrálním zákonem podstatným způsobem zasáhla do praxe v oblasti nemovitostí. Nová právní úprava obsahuje řadu změn se kterými budou účastníci seznámeni.

Přednášející

Daňoví poradci, právníci a odborníci v oblasti správy majetku a nemovitostí.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250 489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Seminář je určen všem, kteří ve své praxi řeší otázky spojené se správou budov a nemovitostí.

 

Osnova

OSNOVA KURZU:

Bytové spoluvlastnictví aktuálně a prakticky

 • Právní úprava bytového spoluvlastnictví – právní předpisy
 • Jednotka a její pojetí v rámci bytového spoluvlastnictví, porovnání s původní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb.
 • Pojetí společných částí jednotky v kodexu a prováděcím předpise
 • Práva k pozemkům
 • Podíl na společných částech domu podle úpravy ZOVB a úpravy v o.z.
 • Prováděcí právní předpis č. 366/2013 Sb.
 • Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti
 • Změny a opravy prohlášení vlastníka
 • Smlouva o výstavbě, její použití a náležitosti
 • Smlouva o převodu jednotky, její náležitosti, ochrana nájemce
 • Správa domu věcně a institucionálně - bez založení SVJ
 • Správa domu se založením SVJ a bez jeho vzniku
 • Vznik společenství vlastníků - proces vzniku SVJ
 • Správa domu v případě vzniku SVJ, kompetence SVJ
 • Forma notářského zápisu při zakládání SVJ a při změnách stanov
 • Orgány společenství
 • Shromáždění, jeho působnost, svolávání a rozhodování
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek a jejich náležitosti
 • Pravidla pro správu domu

Služby v bytových domech

 • Správa bytového domu (co se rozumí správou)
 • První kroky po převzetí bytového fondu do správy
 • Rozsah plnění povinností správce vyplývající z uzavřené obstaravatelské smlouvy
 • Kontrola stavu svěřeného bytového fondu (v okamžiku převzetí, průběžné provádění prohlídek)
 • Vedení evidence o stavebně technickém stavu bytového fondu
 • Údržba a opravy domů, bytů a nebytových prostor
 • Zabezpečování kontaktu s nájemci
 • Zajišťování oprav a údržby, servisní a revizní činnosti
 • Revize technických zařízení (jaké revize je třeba zajistit – elektro, plyn, kotelny, výtahy, komíny)
 • Jak stanovit a vybírat nájemné a zálohy na služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů

Nemovitosti v každodenní praxi 

 • Nemovitosti – součást, příslušenství (včetně práva stavby, zákazu zcizení či zatížení nemovitosti)
 • Jak nemovitosti správně specifikovat ve smlouvách
 • Nabývání vlastnictví k nemovitostem (převod, přírůstek, vydržení)
 • Spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví (správa, převody jednotek a na co si dát pozor)
 • Nájem bytu a nájem prostoru k podnikání (právní úprava, výpověď
 • Katastr nemovitostí (pravidla a principy, zápisy do katastru nemovitostí)
 • Diskuze 

Organizační pokyny

Termín konání: 7.11.2019 (nebo individuální domluva)

Termín konání: 08.00-14.00 hod.

Termín

8:00 hod. 07.11.2019
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 90
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: JUDr. Jaroslav Karel
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Služby a provoz nemovitostí

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 90

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 07.11.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Správa budov