úvodní » KATALOG » Správa budov » Ekonomická správa nemovitostí


Ekonomická správa nemovitostí

Seminář je zaměřen především na problematiku povinností a práv pronajímatele a nájemce (fyzické osoby – občana) dle právní úpravy občanského zákoníku. Po ukončení semináře se účastníci budou umět orientovat v nájemních vztazích, problematice vyúčtování služeb a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou.

Přednášející

Ekonomičtí poradci a odborníci na danou problematiku.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen majitelům bytových domů s bytovými nebo nebytovými prostory, které pronajímají nebo správcům těchto nemovitostí.

Osnova

OSNOVA SEMINÁŘE:

• ekonomická správa bytových domů,
• nájemní vztah, nájemní smlouva,
• zálohy na služby, vyúčtování,
• vybraná práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytů dle nové legislativy,
• možné způsoby ukončení nájemních vztahů,
• problematika DPH u nemovitostí,
• zdaňování příjmů (daň z příjmu fyzických osob),
• otázky účastníků, diskuze.

Organizační pokyny

Termín konání: 17.4.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

 

Termín

8:00 hod. 17.04.2019
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný seminář
Typ akce Aktuální semináře, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 90
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Bohuslav Šimek, ekonomický poradce
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Ekonomická správa nemovitostí

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 90

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 17.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Správa budov