úvodní » KATALOG » Správa budov


Správa budov a nemovitostí

Výkon správy nemovitostí

Seminář je zaměřen na jednotlivé činnosti správce nemovitostí.  

Více informací

Ekonomická správa nemovitostí

Seminář je zaměřen především na problematiku povinností a práv pronajímatele a nájemce (fyzické osoby – občana) dle právní úpravy občanského zákoníku. Po ukončení semináře se účastníci budou umět orientovat v nájemních vztazích,...

Více informací

Služby a provoz nemovitostí

Rok 2017 přinesl řadu změn v oblasti nájemního bydlení a bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Po absolvování této...

Více informací