úvodní » KATALOG » Správa budov


Správa budov a nemovitostí

Služby a provoz nemovitostí

Rok 2019 přinesl řadu změn v oblasti nájemního bydlení a bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Po absolvování této...

Více informací

Výkon správy nemovitostí

Seminář je zaměřen na jednotlivé činnosti správce nemovitostí.

Více informací

Ekonomická správa nemovitostí

Seminář je zaměřen především na problematiku povinností a práv pronajímatele a nájemce (fyzické osoby – občana) dle právní úpravy občanského zákoníku. Po ukončení semináře se účastníci budou umět orientovat v nájemních vztazích,...

Více informací