úvodní » KATALOG » Sociální služby » Efektivní komunikace pracovníků v sociálních službách


Efektivní komunikace pracovníků v sociálních službách

Cílem kurzu je poskytnout teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti efektivní komunikace, které jsou zaměřeny na komunikaci s uživateli sociálních služeb, ale také na komunikaci s rodinnými příslušníky nebo opatrovníky.  Zmíníme také komunikaci s dalšími spolupracovníky v rámci organizace. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků a součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu.

 

Přednášející

Odborníci na problematiku sociálních služeb z praxe.

Manažer akce

Ngr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Osnova

  • Komunikace a její zákonitosti

  • Co je efektivní komunikace

  • Verbální a neverbální komunikace

  • Aktivní naslouchání a zpětná vazba v komunikaci

  • Asertivní komunikace a manipulace

  • Specifika komunikace s uživateli sociálních služeb (senioři, osoby s postižením, sociálním znevýhodněním atp.)

  • Komunikace v rámci organizace

Použité metody: přednáška, diskuze, nácvik vedení rozhovoru, sdílení dobré praxe, modelové situace, konzultace prezenční

 

 

 

Organizační pokyny

Doba konání: 08.00-15.00 hod.

Termín konání: 9.5.2018

Termín

8:00 hod. 09.05.2018
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 124
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Kamila Bobysudová - lektor, supervizor, konzultant a trenér
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Efektivní komunikace pracovníků v sociálních službách

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 124

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 09.05.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Sociální služby