úvodní » KATALOG » Školení obsluh kotlů » Obsluha kotlů 1.-4. třídy středotlak, topičů nízkotlak – plyn a obsluh TNS


Obsluha kotlů 1.-4. třídy středotlak, topičů nízkotlak – plyn a obsluh TNS

Kurz v souladu se zákonnými požadavky

ŠKOLENÍ OBSLUH KOTLŮ 1.- 4. TŘÍDY STŘEDOTLAK

Připomínáme nutnost zácviku - pevná paliva, plynná a kapalná 6 měsíců. Zácvik musí být dokončen do termínu zkoušek na I T I. Přihlášku ke zkoušce s potvrzenou účastí na našem školení obdrží účastníci po absolvování školení. I T I pak požaduje ke zkoušce ještě potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu práce topiče.

ŠKOLENÍ TOPIČů NÍZKOTLAK - PLYN A OBSLUH TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

Přednášející

Odborníci s příslušnými zkouškami, zkušební komisaři.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.: 377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Školení je určeno topičům novým i držitelům oprávnění, kterému prochází doba platnosti. Po písemné a ústní zkoušce obdrží posluchači osvědčení. U nových topičů je nutné potvrzení lékaře o schopnosti k výkonu práce topiče a potvrzení o týdenním zácviku u kotle. Kurz slouží jako příprava ke zkouškám ITI.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Obsluha středotlakých kotlů podle vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb. (1.-4. tř.)

2. Obsluha plynových zařízení podle vyhlášky ČÚBP č. 21/1979 Sb.

3. Obsluha nízkotlakých teplovodních a parních kotlů na plynná paliva podle

    předpisů a vyhlášek ČÚBP a ČSN

4. Obsluha tlakových nádob stabilních podle předpisů a vyhlášek ČÚBP a ČSN

5. Zkoušky

Organizační pokyny

Termín konání: 20.-22.5.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Termín

8:00 hod. 20.05.2019
Rozsah akce: 3 denní odborný kurz + zkouška
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 04
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Václav Kavina, zkušební komisař
Cena: 3 000,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Obsluha kotlů 1.-4. třídy středotlak, topičů nízkotlak – plyn a obsluh TNS

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 3 000,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 3 000,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 04

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 20.05.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Školení obsluh kotlů