úvodní » KATALOG » Školení mistrů » Mistr výroby - manažer výroby


Mistr výroby - manažer výroby

Cílem kurzu je zvýšení efektivity řízení výkonu a konkurence schopnosti pracovníků, upevnit vhodné postupy při zadávání úkolů a při jejich hodnocení. Dodat mistrům - manažerům nástroje pro řešení náročných situací na pracovišti. Dílčím cílem kurzu je předat posluchačům znalosti a prohloubit jejich dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí všech hlavních činností mistra spojených s vedením pracovníků a zajištění odpovídající produktivity práce i kvality. Kurz podpoří potřebnou a požadovanou změnu v ekonomickém i marketingovém myšlení mistrů a následné přenášení nového myšlení na jimi řízené pracovníky a pracoviště.

Přednášející

Odborníci z praxe a specialisté na probíranou tématiku.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.: 377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Vzdělávací   program   je   určen   mistrům   výroby,  manažerům výroby, vedoucím  pracovních  týmů výrobních  organizacích  a dalším vedoucím pracovníkům obdobné úrovně řízení, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Vedoucí úloha mistra – manažera

- Vedení lidí a jejich motivace, hodnocení

- Role a postavení mistra – manažera výroby

- Manažerské kompetence

- Prezentace a efektivní manažerská komunikace

- Timemanagement a řízení porad

2. Právně ekonomické minimum

- Obchodně a pracovně právní minimum

- Průmyslový marketing

- Kvalita výroby – QMS

3. Řízení výroby

- Řízení a plánování výroby

- Zvyšování produktivity práce

- Logistika výroby

Organizační pokyny

Termín konání: 25.-26.3.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat ve Vaší společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 25.03.2019
Rozsah akce: 2 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 67
Místo konání: Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň
Odborný garant: Ing. Vlastimil Mejdrech
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Mistr výroby - manažer výroby

Místo konání: Dům techniky Plzeň, sady Pětatřicátníků 316/6, Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 67

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 25.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Školení mistrů