úvodní » KATALOG » Řízení osob a týmů » Rozvoj řídících dovedností manažera


Rozvoj řídících dovedností manažera

Kurz slouží k získání návodu k lepšímu sebevedení a vedení lidí díky poznání jejich vnitřní motivace. Absolventi kurzu poznají své přirozené silné stránky osobnosti a jejich zdravé využití.

Přednášející

Lektoři, konzultanti a trenéři v oblasti komunikace.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.: 377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Všem, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál. Je především pro ty, kteří se chtějí stát vědomými leadery svých schopností a rozvíjet schopnosti lidí kolem sebe, kteří jsou ochotni věnovat seberozvoji čas, pozornost a energii. 

Osnova

OSNOVA KURU:

 • Základní manažerské úkoly a role

 • Autorita manažera a její předpoklady

 • Řídící styl a situační řízení

 • Zadání a kontrola úkolů

 • Jak hodnotit, motivovat a odměňovat

 • Základní principy komunikace

  • Osobní a pracovní komunikace

  • Časté problémy v komunikaci s řízenými pracovníky

  • Chyby vnímání

  • Poskytování a přijímání zpětné vazby

  • Sdělování a přijímání nepříjemných zpráv

  • Překonávání námitek

 • Tvorba a vedení týmů

 • Jak řešit konflikty, řídit disciplínu a jednat s komplikovanými zaměstnanci

Organizační pokyny

Termín konání: 18.-19.3.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 18.03.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 130
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková - lektor a konzultant
Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Rozvoj řídících dovedností manažera

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 4 800,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 800,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 130

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 18.03.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Řízení osob a týmů