úvodní » KATALOG » Řízení osob a týmů » Jak efektivně motivovat


Jak efektivně motivovat

Vysoká motivace pracovníků je základním prvkem úspěchu firmy. Je přitom zřejmé, že motivování členů týmu není jednorázová záležitost, ale kontinuální a dlouhodobý proces. Vytváření individuálních plánů pro jednotlivé členy týmu (zohledňujících osobní motivátory každého jedince) se tak stává nepostradatelnou dovedností každého úspěšného manažera. Dovednost sladit individuální potřeby a přání s cíli týmu zásadním způsobem ovlivní efektivitu vaší firmy.

Účastník kurzu se seznámí s nejuznávanějšími teoriemi pracovní motivace a zejména s možnostmi jejich aplikace ve své práci. Zlepší svou schopnost identifikovat potřeby jednotlivých členů svého týmu a využít tyto znalosti ke zvýšení pracovní spokojenosti a růstu efektivity práce celého týmu.

Absolvent kurzu bude: znát nejúspěšnější teorie pracovní motivace a umět je prakticky uplatnit, schopen lépe zjistit individuální potřeby členů svého týmu, flexibilnější a kreativnější v nalézání způsobů uspokojování těchto individuálních potřeb, umět vhodně vést motivační rozhovory se svými podřízenými a bude připraven reagovat i na neočekávané situace a přání, připraven optimálně sladit potřeby jednotlivců se zájmem celého týmu, schopen ve své práci využívat kariérových plánů ke zvýšení výkonnosti týmu.    

Přednášející

Trenéři a konzultanti v oblasti řízení osob a týmů.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Vyšším a středním manažerům, kteří si přejí více porozumět problematice motivace a zprofesionalizovat proces motivování ve svém týmu, nebo firmě.

Osnova

OSNOVY KURZU:

  • Pracovní motivace jako proces
  • Teorie pracovní motivace
  • Vztah pracovní spokojenosti a efektivity práce
  • Faktory ovlivňující pracovní motivaci
  • Vedení hodnotícího pohovoru
  • Individuální plány rozvoje, kariérové plány

Organizační pokyny

Termín konání: 23.5.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 23.05.2019
Rozsah akce: 1 denní aktuální a odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 20 167
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková - lektor a trenér
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Jak efektivně motivovat

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 20 167

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 23.05.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Řízení osob a týmů