úvodní » KATALOG » Řízení osob a týmů » Řízení osob a týmů


Řízení osob a týmů

Celý kurz je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů.

Přednášející

Lektoři, konzultanti a trenéři v oblasti komunikace.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Manažery na všech stupních řízení, podnikatele, projektové manažery, vedoucí týmů a další řídící pracovníky.

Osnova

1. Budování týmu, spolupráce v týmu, role a pozice v týmu

2. Dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci

3. Reakce na zátěž, stres a jeho zvládání

4. Principy efektivní komunikace

5. Efektivní řízení skupinových procesů

6. Řešení problému ve skupinách

7. Manažerské řešení problémů a jejich využití v řízení týmu

8. Týmová cvičení

 

 

Organizační pokyny

Termín konání: 18.10.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 18.10.2018
Rozsah akce: 1 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 111
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková - lektor a konzultant
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Řízení osob a týmů

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 111

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 18.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Řízení osob a týmů