úvodní » KATALOG » Řízení osob a týmů


Řízení osob a týmů

Rozvoj řídících dovedností manažera

Kurz slouží k získání návodu k lepšímu sebevedení a vedení lidí díky poznání jejich vnitřní motivace. Absolventi kurzu poznají své přirozené silné stránky osobnosti a jejich zdravé využití.

Více informací

Řízení osob a týmů

Celý kurz je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů.

Více informací