úvodní » KATALOG » Řízení osob a týmů


Řízení osob a týmů

Řízení osob a týmů

Celý kurz je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů.

Více informací