úvodní » KATALOG » Řidiči motorových vozíků » Obsluha elektrovozíku a motovozíku - pravidelné přezkoušení po roce


Obsluha elektrovozíku a motovozíku - pravidelné přezkoušení po roce

Pravidelné přezkoušení řidičů obsluh elektrovozíku a motovozíku po 12 měsících.

Přednášející

1. Členové zkušební komise

2. Předseda zkušební komise

Manažer akce

Mgr. Jitka Treglerová

Tel:377963501, 734481292

E-mail:treglerova@dtplzen.cz

 

 

 

Určeno

Pravidelné přezkoušení řidičů , kteří pracují jako obsluha elektro a motovozíků po 12 měsících .

Osnova

1. Písemná zkouška

2. Ústní zkouška

3. Vydání dokladu a přezkoušení

Organizační pokyny

Termín konání: 15.8.2018

Doba konání: 08.00-12.00 hod.

Pro účastníky našich kurzů "Obsluha elektrovozíku a motovozíků"

je snížená cena: 400,- Kč

Termín

8:00 hod. 15.08.2018
Rozsah akce: 4 hodiny
Typ akce Profesní­ kurzy a školení­
Číslo akce: 10 74
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Jiří Vavřička, zkušební komisař
Cena: 500,- Kč
Poznámka k ceně: Cena je uvedena vč 21% DPH
Vstupní požadavky: Absolvent kurzu Obsluha elektrovozíků a motovozíků

Závazná přihláška

Obsluha elektrovozíku a motovozíku - pravidelné přezkoušení po roce

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 500,- Kč

Poznámka k ceně: Cena je uvedena vč 21% DPH

Celkovou částku 500,- Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 74

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 15.08.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Řidiči motorových vozíků