úvodní » KATALOG » Projektové řízení » Řízení projektů v průmyslovém podniku


Řízení projektů v průmyslovém podniku

Cílem je aby účastníci kurzu pochopili principy projektového řízení, osvojili si základní metody  a  nástroje  řízení  projektů  a  aplikovali  nové  poznatky na řízení vlastních projektů.

Přednášející

Projektoví manažeři, hodnotitelé projektů, odborníci a specialisté z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Manažerům projektů a členům projektových týmů, pověřených realizací konkrétních úkolů v rámci projektového řízení. Perspektivním pracovníkům, kteří se na tyto pozice připravují.

Osnova

1. Projektový přístup k řízení

2. Inicializace projektu, stanovení cílů projektu

3. Zahájení a plánování projektu

4. Organizace projektu, projektový tým

5. Řízení realizace projektu

6. Řízení rizik jako nedílná disciplína řízení projektu

7. Úspěšné dokončení projektu

Organizační pokyny

Termín: 19.10.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve Vaší firmě nebo společnosti tzv. "na klíč"

Termín

8:00 hod. 19.10.2018
Rozsah akce: 1 denní odborný kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 73
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Doc. Jří Vacek
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Řízení projektů v průmyslovém podniku

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 73

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 19.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Projektové řízení