úvodní » KATALOG » Projektové řízení » Projektový management


Projektový management

Studium je koncipováno jako manažerský kurz. Výuka je v rozsahu formou dvou soustředění a je ukončena testem a ústním pohovorem. Výuka probíhá kombinovanou formou, tj.: semináře, cvičení, konzultace, workshop, trénink v konferenční místnosti a učebně výpočetní techniky Domu techniky Plzeň.  

Přednášející

Projektoví manažeři, kteří mají zkušenosti s tvorbou a hodnocením projektů, odborníci a specialisté na projekty z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen budoucím projektovým manažerům a střednímu managementu pracujícího v oblasti projektového řízení. Projektoví manažeři najdou praktické uplatnění zejména při: realizaci podnikatelských a investičních záměrů, zavádění nových technologií. Absolvent kurzu bude schopen řešit změny promocí projektu, pochopí a osvojí si základní principy, metody a nástroje projektového řízení, získá zkušenosti z procesu realizace. Dozví se potřebné informace, zvládne probíranou tématiku a trénink, bude umět aplikovat nabité vědomosti v praxi a bude umět najít slabá místa v projektovém řízení. 

Osnova

1. Význam a výhody projektového řízení

2. Plánování v projektu                        

3. Řízení realizace projektu                                         

4. Hodnocení projektu

5. Řízení rizik                            

6. Procurement a nakupování pro projekt

7. Management jakosti v projektech

8. Lidský činitel v projektech

9. Řízení projektů s využitím Microsoft Project 2013

  (praktická výuka v učebně výpočetní techniky) 

Organizační pokyny

Termín konání: 19.-23.2.2018 pokračování 5.-7.3.2018        

Doba konání: 08.00-15.00 hod.

Termín

8:00 hod. 19.02.2018
Rozsah akce: 8 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 73
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Doc. Jiří Vacek
Cena: 15 000,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Projektový management

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 15 000,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 15 000,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 73

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 19.02.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Projektové řízení