úvodní » KATALOG » Projektové řízení » Projektový management


Projektový management

Projektové řízení je dnes samozřejmým způsobem realizace změn v mnoha organizacích. Disciplína řízení projektů v sobě ale skrývá nejedno úskalí. Osobnost vedoucího projektu kromě splnění nutných charakterových vlastností a orientace ve věcné problematice projektu musí také zvládat velmi dobře činnosti tzv. řídicího rámce projektu. Tyto činnosti reprezentují praktické naplnění jednotlivých znalostních oblastí řízení projektu, jakými jsou např. řízení integrace projektu, řízení rozsahu, času, nákladů, rizik, kvality, nákupu atd.

Přednášející

Projektoví manažeři, kteří mají zkušenosti s tvorbou a hodnocením projektů, odborníci a specialisté na projekty z praxe.

Manažer akce

Ing. Jiří Vavřička

Tel.:377225158, 603525881

E-mail:vavricka@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen budoucím projektovým manažerům a střednímu managementu pracujícího v oblasti projektového řízení. Projektoví manažeři najdou praktické uplatnění zejména při: realizaci podnikatelských a investičních záměrů, zavádění nových technologií. Absolvent kurzu bude schopen řešit změny promocí projektu, pochopí a osvojí si základní principy, metody a nástroje projektového řízení, získá zkušenosti z procesu realizace. Dozví se potřebné informace, zvládne probíranou tématiku a trénink, bude umět aplikovat nabité vědomosti v praxi a bude umět najít slabá místa v projektovém řízení. 

Osnova

OSNOVA KURZU:

Význam a výhody projektového řízení

  • K čemu je projektový management
  • Proces zavádění projektového managementu do organizace (přínosy, úskalí, kdy je vhodné ho zavést a kdy ne)
  • Co je to projekt, program, portfolio
  • Jak správně projekt naplánovat – postupy
  • Řízení rizik

Realizace projektu

  • Realizace projektu – operativní řízení
  • Projektový tým – sestavení, komunikace, řízení konfliktů
  • Organizační začlenění projektového týmu
  • Monitorování, reporting, kontrola
  • Ukončení projektu
  • Jak se pozná úspěšný projekt

Soft skills projektového managementu

  • Týmová a skupinová spolupráce
  • Výhody a nevýhody týmových řešení
  • Skupinová dynamika, fáze vývoje týmu
  • Týmové role
  • Osobnost projektového manažera

Organizační pokyny

Termín konání: 8.-10.4.2019         

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Termín

8:00 hod. 08.04.2019
Rozsah akce: 3 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 73
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Doc. Jiří Vacek
Cena: 7 200,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Projektový management

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 7 200,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 7 200,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 73

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 08.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Projektové řízení