úvodní » KATALOG » Projektové řízení


Projektové řízení

Plánování a řízení projektů

Projektové řízení nabízí metody a nástroje, jak uskutečnit cíle projektu - dodržet termín, rozpočet i požadovanou kvalitu. Cíl kurzu je konkrétní, měřitelný, reálný, akceptovatelný a termínovaný úkol  (např. zavedení nové produktové...

Více informací

Úspěšné řízení projektového týmu

Úspěšná práce projektového manažera je nevyhnutelně spojena s požadavkem na efektivní splnění role vedoucího skupiny lidí - projektového týmu. Projektový přístup k týmové práci je to, že se skupina spolupracovníků v průběhu realizace...

Více informací

Řízení rizik v projektech

Účelem řízení rizik je v předstihu poznat zdroje možných ztrát a následně omezit pravděpodobnost jejich vzniku a jejich závažnost na přijatelnou hodnotu a připravit v předstihu soubor korekčních opatření, pokud ke škodám dojde. Cílem kurzu je...

Více informací

Řízení projektů v průmyslovém podniku

Cílem kurzu je aby účastníci kurzu pochopili principy projektového řízení, osvojili si základní metody  a  nástroje  řízení  projektů  a  aplikovali  nové  poznatky na řízení vlastních projektů.

Více informací

Projektový management

Projektové řízení je dnes samozřejmým způsobem realizace změn v mnoha organizacích. Disciplína řízení projektů v sobě ale skrývá nejedno úskalí. Osobnost vedoucího projektu kromě splnění nutných charakterových vlastností a orientace...

Více informací