úvodní » KATALOG » Projektové řízení


Projektové řízení

Řízení rizik v projektech

Účelem řízení rizik je v předstihu poznat zdroje možných ztrát a následně omezit pravděpodobnost jejich vzniku a jejich závažnost na přijatelnou hodnotu a připravit v předstihu soubor korekčních opatření, pokud ke škodám dojde. Cílem kurzu je...

Více informací

Projektový manažer

Studium je koncipováno jako manažerský kurz. Výuka probíhá formou dvou soustředění, na které navazují závěrečné zkoušky.  Kurz je ukončen testem a ústním pohovorem. Výuka probíhá kombinovanou formou, tj.: semináře, cvičení, konzultace,...

Více informací

Řízení projektů v průmyslovém podniku

Cílem je aby účastníci kurzu pochopili principy projektového řízení, osvojili si základní metody  a  nástroje  řízení  projektů  a  aplikovali  nové  poznatky na řízení vlastních projektů.

Více informací

Plánování a řízení projektů

Projektové řízení nabízí metody a nástroje, jak uskutečnit cíle projektu - dodržet termín, rozpočet i požadovanou kvalitu. Cíl kurzu je konkrétní, měřitelný, reálný, akceptovatelný a termínovaný úkol  (např. zavedení nové produktové...

Více informací

Úspěšné řízení projektového týmu

Úspěšná práce projektového manažera je nevyhnutelně spojena s požadavkem na efektivní splnění role vedoucího skupiny lidí - projektového týmu. Projektový přístup k týmové práci je to, že se skupina spolupracovníků v průběhu realizace...

Více informací