úvodní » KATALOG » Prodej » Trénink prodejních dovedností


Trénink prodejních dovedností

Případové studie, hledání řešení v konkrétních situacích, rozbor situací.

Přednášející

Odborníci a specialisté z praxe, psychologové, trenéři.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.: 377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Pracovníkům, kteří jsou v trvalém  či příležitostném styku s klienty, pracovníkům služeb, příjmu, prodejcům, oddělení péče o zákazníka a všem těm, kteří nemají mnoho praktických zkušeností a chtějí si protrénovat základy nejdůležitějších prodejních postupů.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Prodej jako vztah vzájemného ovlivňování

2. Aplikace základních pravidel dobré komunikace

3. Zvládnutí nástrojů dialogu s klientem

4. Použití metod k řízení „svého prodeje“

5. Prezentovat výhodně cenu

6. Uzavření diskuse s cílem prodat

Organizační pokyny

Termín: 14.5.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve Vaší firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 14.05.2019
Rozsah akce: 1 denní tréninkový kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 55
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Trénink prodejních dovedností

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 55

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 14.05.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Prodej