úvodní » KATALOG » Prodej » Řízení prodejního týmu


Řízení prodejního týmu

Práce s prodejním týmem, sledování, koordinace a podpora jeho činnosti vyžaduje osobu s dostatečně vyvinutými řídicími a motivačními schopnostmi. Cílem kurzu je zefektivnit výkonnost každého účastníka kurzu při vedení a motivaci jeho týmu v každodenní praxi.

Přednášející

Odborníci a specialisté z praxe, psychologové.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.: 377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Vedoucím prodeje, obchodně-technickým manažerům, manažerům prodejních týmů, manažerům obchodní sítě, osobám zodpovědným za řízení již existujících nebo vznikajících prodejních týmů, obchodním manažerům.

Osnova

1. Rozvíjení potenciálu svých prodejců

2. Řízení prodejce metodou, kterou uznávají

3. Vytvoření klimatu motivace

4. Umění vést motivující obchodní jednání

5. Řešení obtížných situací

Organizační pokyny

Termíny: 4.12.2018

Termín konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve Vaší firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 04.12.2018
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 53
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Řízení prodejního týmu

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 53

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 04.12.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Prodej