úvodní » KATALOG » Prodej » Psychologie prodeje


Psychologie prodeje

Cílem kurzu je prohloubit si znalosti psychologie prodeje, psychologie zákazníka a také vlastní sebereflexe spojená s hledáním možností osobního rozvoje. Účastníci si přesní si své představy o tom, jak dobře působit na druhé, naučí se využívat řeč těla pro zvýšení působivosti svého jednání. Naučí se lépe odhadnout své partnery a přizpůsobit své chování jejich mentalitě. Naučí se zvládat náročné situace při jednání se zákazníkem.

Přednášející

Odborníci a specialisté z praxe, psychologové.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Manažerům obchodu, prodejním manažerům, všem obchodníkům a především těm, kteří jsou v přímém kontaktu se svými obchodními partnery.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Role obchodního zástupce

2. Fenomén prvního dojmu

3. Kultura jednání

4. Moje silné stránky

5. Náročné typy zákazníků

Organizační pokyny

Termín: 22.5.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod. 

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve Vaší firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 22.05.2019
Rozsah akce: 1 denní tréninkový kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 56
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Psychologie prodeje

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 56

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 22.05.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Prodej