úvodní » KATALOG » Prodej » Péče o zákazníky


Péče o zákazníky

Péče o klienta je dnes strategickou hodnotou. Každý pracovník, který je v přímém či nepřímém kontaktu s klientem, si musí být vědom své odpovědnosti. Vědět, že při srovnání produktu, který nabízí, může být právě jeho chování a přístup rozhodující výhodou před konkurencí.

Přednášející

Odborníci a specialisté z praxe, psychologové.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.: 377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Všem, kteří jsou v trvalém či příležitostném styku s klienty, pracovníkům služeb, příjmu, prodejcům, oddělení péče o zákazníka, kontaktních středisek, front office.    

Osnova

1. Spokojený klient

2. Lépe porozumět očekávání klienta

3. Image firmy a aktivní podíl každého pracovníka na jejím vytváření

4. Vstřícně reagovat na požadavky klienta

5. Zvládnutí náročných situací ve vztahu s klienty

Organizační pokyny

Termín: 6.12.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod. 

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve Vaší firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 06.12.2018
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 54
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Péče o zákazníky

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 54

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 06.12.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Prodej