úvodní » KATALOG » Prodej


Prodej

Péče o zákazníky

Péče o klienta je dnes strategickou hodnotou. Každý pracovník, který je v přímém či nepřímém kontaktu s klientem, si musí být vědom své odpovědnosti. Vědět, že při srovnání produktu, který nabízí, může být právě jeho chování a přístup rozhodující...

Více informací

Psychologie prodeje

Cílem kurzu je prohloubit si znalosti psychologie prodeje, psychologie zákazníka a také vlastní sebereflexe spojená s hledáním možností osobního rozvoje. Účastníci si přesní si své představy o tom, jak dobře působit na druhé, naučí se využívat řeč...

Více informací

Řízení prodejního týmu

Práce s prodejním týmem, sledování, koordinace a podpora jeho činnosti vyžaduje osobu s dostatečně vyvinutými řídicími a motivačními schopnostmi. Cílem kurzu je zefektivnit výkonnost každého účastníka kurzu při vedení a motivaci jeho týmu v...

Více informací

Trénink prodejních dovedností

Případové studie, hledání řešení v konkrétních situacích, rozbor situací.

Více informací