úvodní » KATALOG » Personalistika » Personalista (62-007-N) - rekvalifikační kurz


Personalista (62-007-N) - rekvalifikační kurz

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. MSMT-21427/2015-1/508

V tomto kurzu získají účastníci znalosti potřebné pro vykonávání profese personalista/personalistka. Kurz poskytne posluchačům ucelený přehled z oblastí – personální práce, personální management, pracovní právo, administrativa v personalistice. Kurz obsahuje témata motivace, vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků, hodnocení pracovníků, vznik a ukončení pracovního poměru, sociální a zdravotní pojištění, ochrana osobních údajů, využití počítače v praxi a další.

Přednášející

Personalisté, právníci a odborníci na danou problematiku z praxe.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Všem zájemcům, kteří potřebují získat profesní kvalifikaci Personalista podle platného standardu Národní soustavy kvalifikací. Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Osnova

OSNOVA KURZU:

  1. Personální činnosti: Personální práce. Role personalisty. Popisy pracovních míst. Osobní spisy zaměstnanců.  Vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců.
  2. Personální management: Motivace. Získávání a výběr nových zaměstnanců. Řízení a plánování kariéry.
  3. Odměňování a mzdy: Odměňování zaměstnanců. Mzdový systém organizace. Sociální a zdravotní pojištění.
  4. Právo v personalistice: Zákoník práce. Pracovněprávní vztahy. Vznik pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru. Změny pracovního poměru. Překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní doba. BOZP. Lékařské prohlídky. Ochrana osobních údajů.  Listina základních práv a svobod.  Antidiskriminační zákon.
  5. Komunikace: Personální písemnosti. Vyjednávání,vzdělávání, nábor zaměstnanců.
  6. Technický modul: Základy práce na počítači. MS Excel. MS PowerPoint. MS Outlook.

Organizační pokyny

Termín konání: 23.4.-17.5.2019

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Zkouška: 17.5.2019 (zkouška není v ceně kurzu)

Výuka probíhá kombinovanou formou – jedná se o kombinaci prezenční formy a distanční formy. Prezenční formou účastníci absolvují 60 hodin prezenčně a distanční formou (samostudiem) 60 hodin výuky.

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška není součástí rekvalifikačního programu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Zkouška byla akreditována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR č.j.: MPSV - 2016/186420-412/1, číslo autorizace:2016/55.

Závěrečná zkouška je uvedena v kapitole Zkoušky kvalifikací.

Termín

8:00 hod. 23.04.2019
Rozsah akce: 120 hodin (60 hod. docházkově/60 hod. distančně)
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Rekvalifikace
Číslo akce: 10 127
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 11 000,- Kč
Poznámka k ceně: Cena je bez DPH (rekvalifikační kurz)

Závazná přihláška

Personalista (62-007-N) - rekvalifikační kurz

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětařicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 11 000,- Kč

Poznámka k ceně: Cena je bez DPH (rekvalifikační kurz)

Celkovou částku 11 000,- Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 127

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 23.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Personalistika