úvodní » KATALOG » Odborná způsobilost elektrotechniků » Odborná způsobilost elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Odborná způsobilost elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Kurz v souladu se zákonnými požadavky.

Určeno pro odbornou přípravu pracovníků, kteří chtějí získat odbornou způsobilost podle  vyhlášky  č. 50/1978 Sb.  obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti,  nebo projektováním  el.  zařízení,  které  vyrábějí,  montují nebo provozují. Kurz v souladu se zákonnými požadavky.

Přednášející

Odborníci, osoby odborně způsobilé, zkušební komisaři.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Kurz je určen novým zájemcům i stávajícím elektrotechnikům, kterým prochází doba platnosti a je vhodný pro všechny kategorie pracovníků s odbornou způsobilostí dle § 5,6,7,8 a § 10 do i nad 1000 V objekty tř. A i B Vyhl.50/1978 Sb.

Osnova

OSNOVA KURZU:

1. Právní předpisy, normalizace, zákoník práce, zákon č. 174/68 Sb., vyhl. č. 20/1979 Sb., vyhl. 50/1979 sb. ve znění pozdějších předpisů a další

2. Kladení vodičů

3. Ochrana před dotykem, jištění, měření

4. Zařízení v různých prostředích

5. Elektrická instalace v objektech

6. Rozvodná elektrická zařízení

7. Elektrická zařízení zdvihadel, speciální zařízení

8. Bezpečnost při práci

9. Prozatímní zařízení

10. Zkoušky

Ke zkouškám je nutné mít s sebou doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v oboru elektrotechnickém a u opakovaného školení poslední doklad o zkoušce. Zkouší se: § 6, 7, 8, 10. účastníci obdrží po úspěšné zkoušce osvědčení a zápis o zkoušce.

Organizační pokyny

Termín konání: 16.-17.4.2019

Doba konání:08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme provést na zakázku přímo v organizaci nebo podniku.

Termín

8:00 hod. 16.04.2019
Rozsah akce: 2 denní kurz s přezkoušením
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 62
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Václav Černý, zkušební komisař
Cena: 2 200,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Odborná způsobilost elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 200,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 200,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 62

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 16.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Odborná způsobilost elektrotechniků