úvodní » KATALOG » Marketing » Marketing v praxi


Marketing v praxi

Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí získat solidní základy marketingu nebo si potřebují doplnit moderní pohled na tuto problematiku. Obzvláště velký přínos má pro pracovníky prodeje na všech stupních ostatních oddělení, která spolupracují s marketingem. Intenzivní tréninkový program s velkým množstvím praktických příkladů Vás provede marketingovou filozofii, naučí Vás pracovat s marketingovými analýzami a přispěje, abyste aplikací marketingových postupů. Kurz vytváří vynikající základy pro další vzdělávání v oblasti marketingu a prodeje.

Přednášející

Odborníci na marketing a specialisté z praxe.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.:377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Pro střední a vyšší management firem a podniků, pracovníkům, kteří se setkávají s trhem, obchodníkům zabývající se prodejem, průzkumem a kteří chtějí získat orientaci v marketingu.

Osnova

1. Základní pojmy a nástroje, různé typy marketingu
2. Marketing jako funkce a koncepce.
3. Aplikační oblasti marketingu a jejich specifika.
4. Marketingové řízení a plánování na strategické i operativní úrovni.
5. Marketingové analýzy a SWOT analýza, slabé a silné stránky v marketing, krize jako příležitost
6. Výzkum trhu a marketingové informace.
7. Strategie a segmentace trhu.
8. Produktová, cenová, distribuční a komunikační politika.
9. Implementace strategie.

Organizační pokyny

Termín: 25.4.2019 

Doba konání: 08.00 - 14.00 hod. 

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 25.04.2019
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 47
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Ing. Bohuslav Šimek, ekonom
Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Marketing v praxi

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 400,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 400,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 47

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 25.04.2019

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Marketing