úvodní » KATALOG » Marketing » Marketing a podpora prodeje


Marketing a podpora prodeje

Vztah mezi marketingem a prodejem. Hlavním cílem kurzu je pomoci všem, kteří mají v organizaci marketing na starosti a jeho roli v obchodním procesu.

Přednášející

Odborníci na marketing a prodej z praxe.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

Tel.: 377224816, 739250489

E-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Manažerům marketingu a prodeje, majitelům firem, pracovníkům oddělení péče o zákazníka.

Osnova

 • Provázání obchodních a marketingových cílů a aktivit organizace

 • Finance, obchod, marketing - vzájemné vazby

 • Akvizice zákazníků – extenzivní marketing

 • Vytěžení stávajících zákazníků – intenzivní marketing

 • Měřitelnost marketingových aktivit

 • Návratnost marketingových investic 

 • Podpora prodeje – motivační  nástroje

 • Stimulace odběru pro zákazníky i další obchodníky

 • Soubor nástrojů komunikačního mixu – reklama

 • Systémy komunikace

 • Publicita

 

Organizační pokyny

Termín konání: 1.-2.10.2018

Doba konání: 08.00-14.00 hod.

Kurz můžeme uspořádat na přání přímo ve firmě, organizaci nebo podniku tzv. "na klíč".

 

Termín

8:00 hod. 01.10.2018
Rozsah akce: 2 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Profesní­ kurzy a školení­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 48
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň
Odborný garant: Ing. Bohuslav Šimek, odborník na marketing
Cena: 4 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Marketing a podpora prodeje

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 303 40 Plzeň

Cena: 4 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 4 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 48

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 01.10.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Marketing