úvodní » KATALOG » Management » Vytváření a vedení pracovního týmu


Vytváření a vedení pracovního týmu

Úspěšný manažer dosahuje výsledku prostřednictvím efektivní práce svého týmu. Týmy, které mají jasně definované své cíle, jsou dobře organizovány a správně vedeny, mohou dosáhnout vynikajících výsledků. Po absolvování kurzu bude posluchač schopen: uvědomit si vlastní styl vedení lidí, používat nejvhodnější přístup ke zvládání obtížných situací v týmu, popsat rozvržení týmových rolí a analyzovat dynamiku vývoje týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým.

Přednášející

Lektoři, konzultanti a trenéři v oblasti řízení osob a týmů.

Manažer akce

Mgr. Jana Havlíčková

tel.:377224816, 739250489

e-mail:havlickova@dtplzen.cz

Určeno

Všem manažerům, jejichž úspěch závisí na práci jimi vedených týmů a klíčovým členům týmů, kteří chtějí najít cesty jak zvýšit své současné dovednosti v tomto oboru.

Osnova

  1. Profil vedoucího pracovníka a jeho aplikace v praxi
  2. Vymezení rolí a pravomoci členů týmu z hlediska odbornosti,  osobnostních profilů a schopnosti pracovat v týmu
  3. Jak si vybudovt nový tým
  4. Na co brát ohled při výběru osob a jakých chyb se vyvarovat atp.
  5. Jak harmonizovat skupinové a týmové priority. Motivační nástroje
  6. Týmový a individuální koučink a JAK na to
  7. Plány osobního rozvoje
  8. Cvičení, zpětná vazba, náměty a doporučení

 

Organizační pokyny

Termín konání: 14.11.2018

Doba konání: 08:00–14.00 hod. 

Kurz můžeme uskutečnit i na zakázku ve firmě nebo společnosti tzv. "na klíč".

Termín

8:00 hod. 14.11.2018
Rozsah akce: 1 denní kurz
Typ akce Manažerské vzdělávání­, Firemní kurzy na míru
Číslo akce: 10 44
Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň
Odborný garant: Mgr. Jana Havlíčková
Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Závazná přihláška

Vytváření a vedení pracovního týmu

Místo konání: Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sady Pětatřicátníků 6, 301 00 Plzeň

Cena: 2 500,- (+ 21% DPH) Kč

Celkovou částku 2 500,- (+ 21% DPH) Kč zaplaťte laskavě na účet u Komerční banky Plzeň město č.ú. 71209311/0100, s variabilním symbolem 10 44

Cena byla stanovena na základě vyhlášky 526/90 Sb. o cenách. Cestovné, stravné případně ubytování hradí vysílající organizace. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

V termínu od: 8:00 hod. 14.11.2018

Účastník / Účastníci

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).

Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.

Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat.

 
Fakturační údaje

Zpět na Management